Humler (Bombus sp.) - naturogbilde

Markhumle (Bombus pratorum) på åkersvinerot

20110630as12MarkhumleBombuspratorumåkersvinerot