Humler (Bombus sp.) - naturogbilde

Åkerhumle (Bombus pascuorum) på brunrot

20110629as17ÅkerhumleBombuspascuorumbrunrot