Humler (Bombus sp.) - naturogbilde

Blåknapp (Succisa pratensis)

20110810as13Blåknapp Succisa pratensis