Humler (Bombus sp.) - naturogbilde

Bombus terrestris, mørk jordhumle

Bombus terrestrismørk jordhumle