Humler (Bombus sp.) - naturogbilde

Åkergjøkhumle (Bombus campestris)

sommer 2010staverløkjastaverlkja20100714as13