Humler (Bombus sp.) - naturogbilde

Åkerhumle (Bombus pascuorum)

20110630as16